Naše ekonomické oddelenie je zamerané na riešenie administratívnej podpory spoločnosti. Bez ekonomického a personálneho oddelenia nie je možné realizovať chod celej spoločnosti. V našej kompetencii je komunikovať so zamestnancami, partnermi, uchádzačmi, štátnymi i neštátnymi inštitúciami. Ďalej je to vedenie kompletnej administratívnej agendy a práca s dokumentáciou (zakladanie, triedenie, evidovanie, archivácia), práca v ekonomických softvéroch, vedenie podkladov pre účtovníctvo, prijímanie a odosielanie tlačenej či elektronickej pošty. Práca ekonomického/personálneho oddelenia zahŕňa aj obsluhu bežných kancelárskych zariadení, nákup kancelárskych potrieb a manipuláciu s finančnou hotovosťou. Práca nášho oddelenia je naozaj rôznorodá a snažíme sa ju vykonávať skutočne zodpovedne a čo najefektívnejšie.

Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu v oblasti polygrafie. Keďže sme začínajúca a rozvíjajúca sa spoločnosť, nemáme zatiaľ žiadne referencie, avšak, snažíme sa presadiť aj na zahraničnom trhu.

Medzi výhody ekonomického/personálneho oddelenia môžeme určite zaradiť jeho ľahký bezbariérový prístup, aj napriek tomu, že sa nachádza na druhom poschodí. Snažíme sa čo najefektívnejšie napĺňať očakávania budúcich zákazníkov. Aktuálne rozvíjame našu činnosť a poskytujeme kvalitnú  ekonomickú a personálnu podporu. Zaručujeme rýchle vybavenie požiadaviek.

Často kladené otázky

Ak nenájdete odpoveď na vašu otázku, pokojne nás kontaktujte.

Administratívne úkony súvisiace s konkrétnymi pozíciami a práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, evidovanie a archivácia dokumentov, príprava zmlúv a dohôd, tvorba podkladov pre účtovníctvo a samotné účtovanie miezd, práca v mzdovom a účtovnom systéme, mailová, telefonická, osobná komunikácia s úradmi, poisťovňami, zamestnancami, partnermi, uchádzačmi o zamestnanie, vedenie personálnej agendy, práca s kancelárskymi zariadeniami (PC, tlačiareň, kopírka, skener), manipulácia s finančnou hotovosťou.

Aktuálne je naša spoločnosť nastavená len  na pracovnú zmluvu, ale v budúcnosti máme v pláne spolupracovať s potenciálnymi uchádzačmi aj na dohodu.

Áno, spoločnosť Global Yvestate s.r.o. spolupracuje aj s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Spoločnosť prepláca cestovné náklady v závislosti od počtu kilometrov, t. j. prepláca cestovné náklady v prípade dochádzania zamestnanca v prípade jeho trvalého bydliska vzdialeného od miesta výkonu práce aspoň 15 km.